PODZIEL SIĘ

Wszelkie wykopy ziemne powinny być zabezpieczone, nie powinny narażać pracowników na utratę ich życia lub na wszelkiego rodzaju uszczerbki zdrowia. Deskowania wykopów proponuje wiele firm, które produkują konstrukcje stałe, wielokrotnego użycia, odporne na warunki atmosferyczne i wszelkiego typu warunki panujące w glebie i wodzie.
Zabezpieczanie wykopów to obowiązek nadrzędny, nigdy wykopy nie powinny stanowić niebezpieczeństwa.
Zawsze należy je oznakować i zabezpieczyć, bowiem wykonywanie wszelkich wykopów to bardzo istotna sprawa przy budownictwie wszelkiego rodzaju.
Wyliczając określone parametry glebowe, należy zawsze poznać ograniczenia parcia granicznego gruntu i dopiero na podstawie tych badań i wiadomości zdobytych, należy użyć odpowiednie oszalunkowanie wykopu, czyli poznajemy w ten sposób z jakiego materiału powinna być zrobiona konstrukcja zabezpieczająca wykop.
W tym celu należy zamówić takie badania w firmie geotechnicznej, przed wszelkimi pracami budowlanymi określenie stopnia wyporu gruntu to bardzo istotna wiedza.
Inną prostą formą zabezpieczania wykopów są boksy, są to proste konstrukcje, w których główną rolę pełnią dwie płyty stalowe połączone rozporami. Technologia instalacji boksu jest bardzo prosta, najpierw wykonuje się mały wykop, potem wstawia się boks i następnie wykop się pogłębia przy systematycznym opuszczaniu szalunku.
Nowe technologie zakładania szalunków są wynikiem licznych badań i prac inżynierskich, które mają na celu ułatwienie instalowania przyszłych szalunków.
Na przykład dobrze jest zrezygnować z szalunku słupowego, który jest konstrukcją trudną do montażu, używa się go do wykopów przy głębokości 3 metrów, ciężko się go instaluje i wymaga on pracy małych, nie zawsze dostępnych koparek.
Zabezpieczenie wykopów to także praca specjalistycznego sprzętu, który pomoże zainstalować szalunek oraz pogłębi powstałe wykopy.
W budownictwie niezwykle ważna jest precyzja, zaczyna się ona już od wykonania odpowiedniego wykopu i prawidłowego zabezpieczenia go.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here