PODZIEL SIĘ

Jak sama nazwa wskazuje, popy mają za zadanie pompować, mogą one działać przy zastosowaniu odpowiedniego gazu, albo właśnie próżni, czyli przed zamknięciem danego urządzenia powietrze jest najpierw odpowiednio odsysane. W takich tylko warunkach jest w stanie odpowiednio dana pompa tłoczyć ciśnienie i spowodować określone, prawidłowe działanie całej sprężarki.

Usuwane gazów

Mają one za zadanie wytwarzanie tak zwanego podciśnienia przez usuwanie gazów z zamkniętych przestrzeni, jakimi są wewnętrzne membrany sprężarek.

Podział pomp próżniowych

W związku z tym, że taka pompa służy do wytworzenia podciśnienia w zamkniętej przestrzeni, dzieli się je na pompy objętościowe, pompy strumieniowe, pompy jonowo-sorpcyjne, pompy jonowo magnetyczne, pompy molekularne, pompy kondensacyjne, pompy adsorpcyjne i pompy jonowe.

Zadania pomp próżniowych

Do jej głównych zadań należy wytwarzanie określonego ciśnienia, które może być niskich, albo wysokich wartości. Przez to właśnie, jedne pompy działają szybciej, a inne wolniej. W zależności od zapotrzebowania całego systemu, na wartość ciśnienia, pompy niejako dostosowują je do wymaganych wartości, a jeśli trzeba je nieco zwiększyć działają wówczas nieco szybciej. W przypadku odwrotnym, kiedy należy je nieco obniżyć, ich praca ulega spowolnieniu. Kolejnym dość istotnym zadaniem pomp próżniowych jest poprawa wydajności pracy całych systemów. Jeśli są one zbyt niskie, to znaczy poniżej wymaganych norm, to taka pompa można znacznie poprawić cały proces takiej pracy urządzeń.

Praca przy ciśnieniu atmosferycznym

Ciśnienie atmosferyczne, to takie ciśnienie, które ma wpływ także na nas i nasze samopoczucie. Jeśli jest zbyt wysokie, może nas boleć głowa, jeśli zbyt niskie odczuwać zaczynamy senność. Pompy pracujące w takich warunkach, mają je niejako „przerabiać” na procesy systemowe, to znaczy sprawiać, aby było ono w wewnątrz urządzeń już określonej, wymaganej przez nie wartości.

Uzyskiwanie próżni na początku pracy urządzenia

Dom prawidłowej pracy niektórych urządzeń, potrzebne jest stworzenie próżni, to znaczy zupełnie pozbycie się gazów z ich wnętrza, co ma zapewnić ich należytą pracę. Pompy próżniowe są dostępne na stronie http://www.pneumatig.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here